Algemene voorwaarden Yukta Yoga

IMG_7123Artikel 1: Overeenkomst
1.1 De overeenkomst tussen Yukta yoga en de cursist komt tot stand door het afgeven van het inschrijfformulier aan Yukta yoga.
1.2 Maar ook deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Betaling
2.1 De betaling van de yogalessen bij Yukta yoga gaat via een 10 ritten leskaart a € 110,-. De kaart is 4 maanden, 18 lesweken geldig. Een losse les kost € 12,50. Een proefles € 5,00.
2.2 De cursist verbindt zich in principe aan een vaste lestijd, maar in overleg, kan een les op een ander tijdstip gevolgd worden.
2.3 Voor de betaling wordt per mail een factuur gestuurd. Betaling per bank of contant, binnen 7 dagen na facturering.

Artikel 3: Opzeggen
3.1 De cursist krijgt als alle 10 lessen van de leskaart gebruikt zijn, de keuze of hij/zij een nieuwe leskaart aan wil schaffen.
3.2 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

Artikel 4: Gemiste lessen
4.2 Als de cursist de lessen niet kan volgen door ziekte of andere dwingende reden, dan is het in overleg mogelijk om de leskaart on hold te zetten of de geldigheid van de kaart te verlengen. Een strippenkaart van 10 lessen is 4 maanden geldig, wat betekent dat er ruimte is om geregeld een les te missen zonder dat de geldigheid van de kaart verloopt.
4.1 Er vindt bij gemiste lessen door ziekte van de cursist of andere omstandigheden geen restitutie van het lesgeld plaats .

Artikel 5: Annulering door Yukta yoga
5.1 Yukta yoga heeft het recht om zonder opgave van redenen de lessen te annuleren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Yukta yoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren
6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
6.3 De cursist meldt lichamelijke klachten bij de docent. Deelname is alleen mogelijk als de gezondheid geen belemmering vormt.
6.4 Yukta yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Artikel 7: Uitsluiting
7.1 Yukta yoga heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2 Yukta yoga heeft het recht een deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren zonder opgave van reden.